TPCS-4SMD

内置3控制处理器

4.3“彩色触摸屏智能图形★的支持

★可定制的音频反馈

10/100以太网和Cresnet★主端口               

★自定义可雕刻按钮文字                              

内置近距离传感器

内置3控制处理器

4.3“彩色触摸屏智能图形★的支持

★可定制的音频反馈

10/100以太网和Cresnet★主端口               

★自定义可雕刻按钮文字                              

内置近距离传感器

10个可选的“硬键”按钮

白光LED背光按钮

Copyright © 2018 bat365官方网站 版权所有  苏ICP备16031718号-2 技术支持:雨泽网络